Algemeen Nut Beogende Instelling

De Stichting PSD Research Foundation is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Deze Anbi-status houdt in dat de Stichting PSD Research Foundation geen schenkings- en /of successierecht hoeft te betalen over de schenkingen en nalatenschappen die we ontvangen. Het volledig geschonken bedrag gaat naar wetenschappelijk onderzoek naar sinus pilonidalis.

Voor jou betekent het dat je gift aan de Stichting PSD Research Foundation aftrekbaar is voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Kijk voor meer informatie op belastingdienst.nl

Voor de ANBI is het PSD Research verplicht duidelijkheid te geven over de volgende onderdelen:

  • De statutaire naam: Stichting PSD Research Foundation
  • Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSI-nummer): 862592008
  • Het adres: Hoflaan 27, 3062 JA, Rotterdam
  • De doelstelling van het PSD Research: Het verbeteren van de zorg voor patiënten met een sinus pilonidalis door het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het verspreiden van kennis; fondsenwerving voor het opzetten en uitvoeren van onderzoeksprojecten over sinus pilonidalis, en het organiseren van wetenschappelijke symposia onder andere.
  • De hoofdlijnen van het beleidsplan, zie onder.
  • De bestuurders: voorzitter: Boudewijn Toorenvliet, penningsmeester Robert Smeenk, secretaris Christel de Raaff.
  • Er is geen beloningsbeleid. De leden werken op vrijwillige basis (en ontvangen geen vrijwilligersvergoeding).
  • Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording volgt een jaar na de oprichting van de stichting.